Visie

 

Het is mijn overtuiging dat wij alleen door zelfinzicht gelukkig kunnen worden. Zelfinzicht betekent inzicht krijgen in:

Het kind-perspectief

Als kind nam je veel ideeën en overtuigingen uit je omgeving als vanzelfsprekend aan. Ook heb je als kind zelf veel conclusies getrokken over jezelf en de wereld. Die conclusies zijn onbewust maar werken nog steeds door in het leven van alledag. Ik geef een voorbeeld: je gaat bij een andere baas werken. En je komt daar dezelfde moeilijkheden tegen als bij je vorige baas. Het is om moedeloos van te worden. Toch zit er veel logica in: je kind-conclusies (bijv. ‘je zult zien, ze luisteren toch nooit naar mij’) neem je immers mee in de nieuwe situatie.

Het volwassen-perspectief

Wanneer je in overweging neemt dat de overtuigingen die je als kind aannam niet per sé waar hoeven zijn, dan ontstaat er ruimte. Ruimte om je overtuigingen op waarheid te toetsen. Waar komen ze eigenlijk vandaan? Je verkrijgt inzicht in de oorsprong ervan. Het kan je gaan verrassen dat veel overtuigingen niet meer kloppen met de realiteit van NU. Bovendien heeft dat inzicht een ontspannend effect. Door losser te komen van je aannames uit je verleden kun je je leven gaan vormgeven zoals jij dat werkelijk wilt. Dan kun je authentiek zijn. Dat is: de roep van je hart volgen.

Het ruimere perspectief

Al je (bewuste of onbewuste) overtuigingen, emoties, lichamelijke sensaties en handelingen zijn veranderlijke toestanden. Deze veranderlijke toestanden vinden plaats in een onveranderlijke staat. Ik noem het: het Ruimere Zijn. Het is de ruimte ‘tussen de gedachten in’. Bij meditatie kun je deze ruimte ervaren. De ruimte waarin niet geoordeeld wordt, waarin niets verandert, waarin waarnemingen plaatsvinden. Je leeft zelden (of nooit) vanuit dit ruimere perspectief. Er zijn vele benamingen voor: Openheid, Liefde, Essentie, Non-dualiteit, Bewustzijn, de Zijnsgrond. We voelen ons tot deze benamingen aangetrokken al naar gelang onze achtergrond. Er zijn vele mensen die over dit perspectief hebben geschreven, bijvoorbeeld Hans Knibbe, Eckhart Tolle, Almaas, John Welwood.

Reacties zijn gesloten.